Roztwór izotoniczny chlorku sodowego

Medycyna » Roztwór izotoniczny chlorku sodowego

Roztwór izotoniczny chlorku sodowego — jest to 0,9% roztwór chlorku sodowego w wodzie destylowanej. Zawiera 155 mEq sodu i 155 mEq chloru w litrze wody. Osmolalność jego wynosi 310 mOsm/ /kg wody. Zawartość chloru w stosunku do sodu jest w nim o 30% większa niż w płynie zewnątrzkomórkowym, w którym 27 mEq/l stanowi anion dwuwęglanowy. Pomimo to, podanie w stanach odwodnienia izotonicznego roztworu chlorku sodowego rzadko powoduje kwasicę lub nasila już istniejącą. Dzieje sic tak dlatego, że wyprowadzenie ustroju ze stanu zapaści, dzięki podaniu odpowiedniej ilości wody (roztwór glukozy) i głównych elektrolitów płynu zewnątrz k o n 16 rk o w ego (roztwór soli), przywraca prawidłową czynność nerek, które wyrównują zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej.