ROZWÓJ MORFOLOGICZNY POSZCZEGÓLNYCH NARZĄDÓW

Medycyna » ROZWÓJ MORFOLOGICZNY POSZCZEGÓLNYCH NARZĄDÓW

Wzrost i waga dziecka. Miarą rozwoju fizycznego dziecka jest stały linijny przyrost wzrostu i równoległy przyrost wagi. Ocenę wzrostu i wagi dziecka przeprowadza się przez porównanie wartości stwierdzanych podczas badania ze schematycznymi tablicami. W chwili obecnej w Polsce posługujemy się tablicami opracowanymi przez N. Wolańskiego opartymi na pomiarach z lat 1960—1962. (Patrz suplement 1). Korzystając z tablic, należy pamiętać, że oceniając wagę zawsze trzeba uwzględniać wzrost dziecka.

W ocenie zachowania się wagi i wzrostu ciała można również posługiwać się metodą siatek centylowych. Za pomocą tej metody śledzi się krzywą indywidualnego rozwoju dziecka i uzyskuje się odpowiedź na pytanie, czy badane dziecko odbiega od wielkości przeciętnych dla jego wieku, płci czy środowiska.