ROZWÓJ PSYCHICZNY DZIECKA

Medycyna » ROZWÓJ PSYCHICZNY DZIECKA

Psychika dziecka różni się od psychiki dorosłego nie tylko pod względem ilościowym, ale i jakościowym. Na przykład myślenie małego dziecka jest konkretno- obrazowe, u dorosłego — abstrakcyjne. Zmiany ilościowe i jakościowe w rozwoju dziecka stanowią podstawę do wyróżnienia faz i okresów rozwojowych w zależności od wieku dziecka. Przechodzenie jednej fazy rozwojowej w drugą nie odbywa się skokami czy w sposób „kryzysowy", jak to dawniej sądzono. Nie ma też ostrych granic pomiędzy poszczególnymi fazami rozwojowymi.

Mimo znacznych różnic indywidualnych między dziećmi, rozwój psychiczny przebiega w sposób podobny u dzieci będących w tym samym wieku, to znaczy występują cechy typowe i charakterystyczne dla poszczególnych faz i okresów rozwojowych dziecka, zwane „właściwościami wieku". Właściwości te zmieniają się w różnym tempie w zależności od wieku dziecka: u młodszego zmiany występują szybciej, u starszych dzieci — wolniej i mają cechy bardziej trwałe.

W wyróżnieniu okresów rozwojowych dziecka przyjęto powszechnie następujące kryteria: poziom i stan procesów psychicznych decydujących o poznawaniu i uświadamianiu sobie przez dziecko otaczającej je rzeczywistości, charakterystyczną dla danego okresu działalność dziecka oraz specyficzne formy i metody oddziaływania wychowawczego.