Rozwój sprawności mięśni

Medycyna » Rozwój sprawności mięśni

Rozwój sprawności mięśni przebiega trzema etapami. Podczas etapu pierwszego (do 3 lat) dziecko opanowuje podstawowe umiejętności ruchowe, jak utrzymywanie postawy pionowej, chodzenie, bieganie. Drugi etap od 4 roku życia do okresu dojrzewania obejmuje wyspecjalizowanie poszczególnych grup mięśniowych, precyzję i koordynację ruchów. Trzeci etap to dalsza koordynacja związana z wykonywaniem pracy zawodowej.