SKŁAD PŁYNU WEWNĄTRZKOMÓRKOWEGO

Medycyna » SKŁAD PŁYNU WEWNĄTRZKOMÓRKOWEGO

Głównymi kationami są: potas (150/mEq/l), magnez (40 mEq/l). Poziom sodu w płynie wewnątrzkomórkowym wynosi 10 mEq/l. Główne aniony płynu wewnątrzkomórkowego to fosforany organiczne (ATP, ADP i AMP — 140 mEq/l) i białczany -— 40 mEq/l. Wydaje się, że część jonów płynu wewnątrzkomórkowego jest osmotycznie nieczynna. Większe wartości jonogramu płynu wewnątrzkomórkowego niż płynu zewnątrzkomórkowego nie świadczą o wyższej osmolalności płynu wewnątrzkomórkowego, gdyż w płynie zewnątrzkomórkowym większość elektrolitów jest jednowartościowa, a w płynie wewnątrzkomórkowym duża część anionów jest wielowartościowa, a z kationów — magnez jest dwuwartościowy. Liczba cząsteczek jest więc w płynie wewnątrzkomórkowym mniejsza niż liczba ładunków7 elektrycznych wyrażonych w jonogramie. W każdym razie oba płyny zachowują się pod względem fizjologicznym tak, jakby były izotoniczne (ryc. 22).