SKŁAD PŁYNU ZEWNĄTRZKOMÓRKOWEGO

Medycyna » SKŁAD PŁYNU ZEWNĄTRZKOMÓRKOWEGO

Głównym kationem płynu zewnątrzkomórkowego jest sód (142 mEq/I), głównymi anionami — chlor (103 mEq/l), HCO3" (27 mEq/l). Z pozostałych katianów potas stanowi 5 mEq/l, wapń — 5 mEq/l, magnez 1,65 — 2,5 mEq/-l. Suma kationów wyrażona w mEq/l równa jest sumie anionów. W pierwszej dobie życia stężenie sodu w osoczu jest niższe i wynosi 134 mEq/l. Od 2 dnia życia wykazuje ono wartości takie same, jak u osobników dorosłych. W pierwszych tygodniach życia stwierdza się wyższe stężenie potasu w płynie zewnątrzkomórkowym. Stężenie chloru jest w pierwszej dobie życia wyższe — 109 mEq/ł, a w pierwszych miesiącach życia może wykazywać również wartości o 2 —-3 mEq/l wyższe niż u osobników dorosłych. Stężenie dwuwęglanów jest u niemowląt o 2—3 mEq/ł niższe. Wyższe niż u osobników do- rosłych jest stężenie fosforu.