Spór pomiędzy lekarzami

Na temat medycyny » Spór pomiędzy lekarzami

Spieranie się o lepsze metody leczenia to zawsze będzie bardzo potrzebne w nauce zjawisko, które może generować wiele rozmaitych ciekawych i nowszych rozwiązań medycznych. W końcu do nowych formuł medycznych oraz rozmaitych innowacyjnych terapii dochodzi się często właśnie wtedy, gdy trwają zażarte dyskusje pomiędzy zwalczającymi się szkołami lekarskimi. Część lekarzy może np. obstawać tylko i wyłącznie przy badaniach empirycznych, a inni z kolei będą brać pod uwagę także medycynę alternatywną i będą włączać ją do sposobów leczenia praktykowanych w swoich przychodniach. Dopóki nikomu nie dzieje się krzywda to oczywiście można stosować rozmaite metody, ale powinny one być także kontrolowane przez inne środowiska lekarskie. Trzeba tutaj po prostu zastosować zawsze takie dodatkowe środki kontroli, jakie będą uniemożliwiać przejście w sferę tylko i wyłącznie medycyny alternatywnej. W końcu jej zachodni model bardzo dobrze się sprawdził w leczeniu rozmaitych schorzeń i nie należy się od niej całkowicie odwracać.