Spostrzeżenia w okresie przedszkolnym

Medycyna » Spostrzeżenia w okresie przedszkolnym

Spostrzeżenia w okresie przedszkolnym są coraz bogatsze. Wzrasta umiejętność rozróżniania barw, kształtów przedmiotów, pojawia się celowa obserwacja zwierząt i roślin. Wzrasta również wydatnie zakres słownika, zwiększa się nie tylko zasób słów, ale zdania tworzone są coraz poprawniej, z właściwym użyciem czasów i przypadków. W okresie między 4 a 5 rokiem życia dziecko zasypuje dorosłego pytaniami. Wraz z rozwojem słownika rozwija się myślenie słowne, tzw. mowa wewnętrzna, pojawiają się elementarne formy słowno-logicznego rozumowania, pogłębia się pamięć i uwaga.

Na początku okresu przedszkolnego uczucia dziecka są jeszcze gwałtowne i zmienne, ale stopniowo reakcje uczuciowe stabilizują się, bogaci się ich treść. Około 6 — 7 roku życia rozwój psychiczny dziecka jest już na tym poziomie, że może ono sprostać wymaganiom szkoły, czyli osiąga tzw. dojrzałość szkolną. Jako najważniejsze kryteria tej dojrzałości podaje się: poziom myślenia odpowiedni do wieku, celową działalność, poczucie obowiązku wobec stawianych zadań, koncentrację uwagi, wytrwałość, współdziałanie społeczne, umiejętność wykonywania zadań w zespole oraz rozumienie symboli słownych.