Profesjonalne studio nagrań z Warszawy StudioPraga.pl - Postprodukcja Dźwięku, Sound Design, Dubbing
Transport zmarłych na całym świecie z firmą www.OPUS.waw.pl. Mamy doświadczenie w międzynarodowym transporcie zwłok.

Stanisław Kamieński

Medycyna » Stanisław Kamieński

Stanisław Kamieński urodził się w 1860 r., zmarł w 1913. Dyplom lekarza otrzymał w 1884 na Uniwersytecie Warszawskim. Po kilku latach pracy na prowincji i studiów za granicą wraca do Warszawy i obejmuje pracę w Domu Wychowawczym — początkowo w charakterze asystenta, a w r. 1900 ordynatora oddziału. Jako ordynator oddziału Kamieński uczy młodych lekarzy, pracuje naukowo, bierze czynny udział w życiu Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego, zwłaszcza w jego wydawnictwach. Dorobek naukowy Kamieńskiego nie był duży, za to jakościowo na wysokim poziomie. Na specjalne wyróżnienie nie tylko we. współczesnym piśmiennictwie polskim, ale i w obcym zasługuje praca pt. „Właściwości fizjologiczne ustroju dziecięcego w stosunku do patologii i terapii". Cechuje ja oryginalność i bogactwo myśli. Praca ta stawia Stanisława Kamieńskiego w rzędzie tych. co wytyczali ścieżki myślenia pediatrycznego.