Stosunek noworodka do otaczającego świata

Medycyna » Stosunek noworodka do otaczającego świata

Stosunek noworodka do otaczającego świata regulują głównie odruchy bezwarunkowe, których przykładem jest odruch ssania, mrugania, kaszlowy. Poza specyficznymi wrodzonymi reakcjami bezwarunkowymi (charakteryzującymi się zawsze niezmiennością) na czynniki zewnętrzne, noworodek przejawia ogólną aktywność ruchową, występującą spontanicznie lub w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne w postaci nieskoordynowanych, chaotycznych ruchów całego ciała świadczących o niedojrzałości kory mózgowej i przewadze ośrodków podkorowych.