Szpital dla dzieci im. Karola i Marii

Medycyna » Szpital dla dzieci im. Karola i Marii

Drugim ośrodkiem pediatryczno-naukowym w Warszawie był Szpital dla dzieci im. Karola i Marii. Twórcą jego i kierownikiem przez pierwszych kilka lat był Józef Brudziński. Choć bez tytułu profesora, stał się Brudziński niekoronowanym królem pediatrii polskiej i najlepszym jej przedstawicielem za granicą.