Uczucia dziecka

Medycyna » Uczucia dziecka

Uczucia dziecka są w tym okresie prymitywne, krótkotrwałe i gwałtowne. Pod koniec 3 roku dziecko potrafi już odczuwać współczucie, niechęć, zazdrość, litość. Rozwój kontaktów społecznych jest u dziecka ściśle powiązany z rozwojem mowy i uczuć, przy czym zależność ta jest dwukierunkowa: uczucia i mowa dziecka kształtują się w zależności od otoczenia, a jednocześnie kontakty z otoczeniem pogłębiają się na skutek rozwoju uczuć i mowy dziecka.

W okresie poniemowlęcym dokonuje się zasadnicza zmiana działalności dziecka: stopniowo zabawy manipulacyjne, typowe dla okresu niemowlęcego przekształcają się w zabawy konstrukcyjne, np. dziecko buduje babki i domki z piasku, układa klocki. Zaczynają się też zabawy ruchowe, np. ciągnięcie zabawki na sznurku, jazda na trzykołowym rowerku, bujanie się na niskiej huśtawce. Pod koniec 3 roku życia dzieci zaczynają naśladować czynności zaobserwowane w życiu codziennym, np. układają lalkę do snu, myją i ubierają ją