Układ krążenia

Medycyna » Układ krążenia

Rozwój układu krążenia nie przebiega równolegle z przyrostem wagi i wzrostu linijnego. Serce noworodka jest stosunkowo duże, o kształcie kulistym, o wadze około 20 g. Waga serca osobnika dorosłego wynosi około 300 g, a zatem waga serca od okresu noworodkowego do dojrzałości wzrasta 15-krotnie. Do czasu zamknięcia otworu owalnego i przewodu tętniczego, ze względu na większy opór w krążeniu płucnym, nie ma różnicy w grubości ścian prawej i lewej komory. Dopiero w dalszym rozwoju dziecka systematycznie zwiększa się grubość ściany komory lewej w stosunku do prawej. Około 2 roku życia ściana komory lewej jest 2-krotnie, a około 3 roku 3-krotnie grubsza.