Układ mięśniowy

Medycyna » Układ mięśniowy

Układ mięśniowy najbardziej zwiększa swoją wagę, w okresie od noworodka do wieku dojrzałego. Waga mięśni noworodka stanowi 23% wagi ciała i wzrasta do 27% między 7 a 8 rokiem życia, do 32% między 14 a 15, do 44% między 17 a 18.