Układ naczyniowy dzieci

Medycyna » Układ naczyniowy dzieci

Układ naczyniowy dzieci jest słabiej rozwinięty, o małej pojemności, szczególnie w zakresie naczyń włosowatych. Natomiast wyraźnie jest większa w porównaniu z dorosłymi elastyczność ścian naczyń, szczególnie tętnicy głównej. Rzut skurczowy serca u dziecka jest mały i wzrasta proporcjonalnie z wiekiem.