Wskazania do stosowania profilaktyki

Medycyna » Wskazania do stosowania profilaktyki

Wskazania do stosowania profilaktyki są prawie nieograniczone. Można ją stosować w każdym okresie życia człowieka, odnośnie do każdej choroby, w działaniu indywidualnym i masowym, w lecznictwie otwartym i zamkniętym. Stąd wniosek — stosowanie racjonalnego postępowania profilaktycznego jest wyrazem najlepiej pojętej aktywności lekarza. Specjalnie wdzięczne pole do wszelkich akcji zapobiegawczych stanowi wiek dziecięcy. W tym okresie życia są one najłatwiejsze do przeprowadzenia, najskuteczniejsze, a efektywność ich jest łatwa do stwierdzenia, nawet dla laików.

Można powiedzieć bez żadnej przesady, że u źródła zaufania, jakim się cieszą wszelkie akcje profilaktyczne w społeczeństwie, leży ich widoczna skuteczność u dzieci. W ścisłym powiązaniu z bezpłatnością i powszechnością zdrowotnej opieki nad dzieckiem profilaktyka stanowi fundament, na którym opiera się współczesna pediatria i jej sukcesy. Celem właściwej opieki zdrowotnej nad dzieckiem jest z jednej strony ochrona przed śmiercią i chorobą, z drugiej zapewnienie mu jak najlepszego rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego. Czy i w jakim stopniu organizacja opieki nad dzieckiem w Polsce odpowiada tym założeniom i jakie są dotychczasowe jej osiągnięcia, to pytanie, na które Czytelnik znajdzie odpowiedź w dwu następnych podrozdziałach.