WYBRANE ZAGADNIENIA PEDIATRII SOCJALNEJ W POLSCE

Medycyna » WYBRANE ZAGADNIENIA PEDIATRII SOCJALNEJ W POLSCE

Idealna opieka zdrowotna nad ludnością danego kraju powinna być bezpłatna i powszechna, a przy jej realizacji specjalny nacisk powinien być położony na postępowanie profilaktyczne.

Profilaktyka, inaczej prewencja albo zapobieganie, jest to rodzaj postępowania leczniczego, które ma na celu niedopuszczenie do wystąpienia jakiegoś niepożądanego zjawiska, np. choroby, jej ciężkiego przebiegu, powikłań. Jest ona znana i stosowana w medycynie od dawna, a metody, którymi się posługuje, są coraz skuteczniejsze. Profilaktyczne postępowanie lecznicze jest najtańszym rodzajem leczenia, a jednocześnie najbezpieczniejszym, gdyż w najmniejszym stopniu naraża zdrowie człowieka.