Wywiad epidemiologiczny

Medycyna » Wywiad epidemiologiczny

Wywiad epidemiologiczny jest wstępem do tzw. wywiadu środowiskowego. Środowisko charakteryzują dane dotyczące zawodu rodziców, ich morale, alkoholizmu, warunków sanitarno-higienicznych, stosunku otoczenia do zaleceń służby zdrowia. Dane czasami są trudne do zdobycia bezpośrednio od matki. W takim przypadku trzeba korzystać z pomocy tzw. pielęgniarki społecznej. Niektóre z danych wywiadu środowiskowego, jak widać, wchodzą w zakres wywiadu socjalnego.