WYWIADY

Medycyna » WYWIADY

Wyraz ten jest polskim odpowiednikiem tzw. anamnezy. Mówimy o wywiadach (liczba mnoga), aby podkreślić, że składa się na nie cały szereg pojedynczych wywiadów, jak: wywiad dotyczący choroby, z powodu której zwrócono się do lekarza, dotyczący zdrowia dziecka w okresie poprzedzającym ostatnie zachorowanie, sposobu jego odżywiania, szczepień, wywiad o stanie zdrowia rodzeństwa i pozostałych członków rodziny i wreszcie dotyczący środowiska, //V którym dziecko przebywa. W sumie dają one całość, którą określamy jako wywiady.

Wywiady zbieramy od rodziców lub opiekunów dziecka, niekiedy od rodzeństwa, rzadziej od samego chorego. Dziecko w wieku szkolnym czasami opowie o swojej chorobie dokładniej niż jego rodzice. Wywiady zbieramy w pewnym porządku. Najpierw staramy się zebrać dane dotyczące obecnego zachorowania. W tym celu przeprowadzający wywiady prosi matkę o opowiedzenie o chorobie dziecka, nie narzucając jak ma to być uczynione i starając się nie przerywać opowiadania. Zadawać pytania matce o obecnej chorobie dziecka powinno się dopiero wtedy, gdy skończy ona swoją opowieść i ewentualnie po zbadaniu dziecka. W ten sposób dowiadujemy się, kiedy dziecko zachorowało, w jakich okolicznościach, jakie były pierwsze i późniejsze objawy, jaka była kolejność ich występowania, jaki był dotychczasowy przebieg choroby, jak dziecko było leczone, odżywiane, pielęgnowane. Moment zachorowania dziecka rodzice są w stanie podać ściśle tylko wtedy, gdy początkowe objawy są dostatecznie wyraźne.

Drugim punktem wywiadów jest stan dziecka w okresie poprzedzającym ostatnią chorobę. Okres ten obejmuje właściwie całe życie dziecka. Wobec tego będzie nas interesował rozwój dziecka fizyczny, psychiczny, socjalny, przebyte choroby, szczepienia, sposób odżywiania, sen, tryb życia, nałogi, nawyki, postępy w nauce, stosunek do innych dzieci. Gdy nasz pacjent należy do grupy małych dzieci, zwłaszcza poniżej roku, powinniśmy zainteresować się okolicznościami naświetlającymi jego życie wewnątrzłonowe, jak: kolejność ciąży i jej przebieg, warunki, w jakich się odbywał poród, zachowanie się dziecka w pierwszych dniach życia. O rozwoju płodu decyduje w dużym stopniu przebieg ciąży. Wobec tego przeprowadzający wywiady powinien zebrać informacje, jak matka odżywiała się w czasie ciąży, czy nie otrzymywała jakichś leków, jak przebiegały poprzednie ciąże, czy nie roniła, czy nie miała martwych urodzeń.

W pewnych przypadkach wszystkie te dane mogą być jednakowo ważne, nawet w odniesieniu do starszego dziecka. Przy omawianiu chorób, jakie dziecko przebyło, należy zawsze zapytać, kto je stwierdzał. Jeśli nie lekarz, lepiej jest podane choroby skonfrontować w świetle objawów, jakie wówczas spostrzegano, a w przypadku chorób zakaźnych również w świetle danych epidemiologicznych.

Następny punkt wywiadów to dane dotyczące zdrowia rodziny dziecka, w pierwszym rzędzie rodzeństwa i rodziców. Nie należy tu zapominać o ustaleniu wieku każdego z nich, a odnośnie do zmarłych trzeba zawsze zapytać o przyczyny zgonów.. Zasięg wywiadu rodzinnego w dużym stopniu zależy od charakteru choroby, z powodu której dziecko zgłosiło się do lekarza. W przypadkach dyshormonoz, chorób metabolicznych, hemopatii, neuro- i psychopatii, wad wrodzonych, chorób alergicznych, niektórych chorób zakaźnych wywiad rodzinny powinien być zbierany jak najstaranniej. Ważnym punktem przy zbieraniu wywiadów jest zorientowanie się w warunkach epidemiologicznych środowiska, w którym dziecko przebywa, szczególnie gdy jest podejrzane o jakąś chorobę zakaźną czy pasożytniczą.