ZARYS HISTORII PEDIATRII POLSKIEJ

Medycyna » ZARYS HISTORII PEDIATRII POLSKIEJ

Pediatria — w dzisiejszym tego słowa znaczeniu — to nauka o dziecku w stanie zdrowia i choroby. Obejmuje ona całość zagadnień dotyczących dziecka, a więc: budowę anatomiczną, rozwój fizyczny i psychiczny, czynności układów i narządów, odrębności metaboliczne, fizjopatologiczne, profilaktykę i leczenie, psychologię, aspekty społeczne. Dziecko stało się przedmiotem niezliczonych badań: lekarskich, psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych, bo dziecko — to istota wciąż mało poznana.