ZARYS ORGANIZACJI OCHRONY ZDROWIA DZIECKA W POLSCE

Medycyna » ZARYS ORGANIZACJI OCHRONY ZDROWIA DZIECKA W POLSCE

Organizacja ochrony zdrowia dziecka biegnie trzema torami. Pierwszy — to poczynania organizacyjne natury profilaktycznej, drugi — to leczenie chorego dziecka, trzeci — to jego rehabilitacja. W praktyce wszystkie trzy tory są między sobą ściśle powiązane, a odrębność ich występuje stosunkowo rzadko.

Zasadniczym ogniwem w organizacji ochrony zdrowia dziecka jest poradnia dziecięca składająca się z dwu działów: profilaktycznego i leczniczego. Dążeniem jest, aby jeden i drugi dział prowadził jeden i ten sam lekarz pediatra. Poradnia dziecięca wchodzi w skład przychodni rejonowej lub obwodowej (rejon jest to teren zamieszkały przez ± 3000 mieszkańców, obwód odpowiada powiatowi lub dzielnicy w mieście, czasami ich części).