Zasoby potasu u młodego, zdrowego osobnika

Medycyna » Zasoby potasu u młodego, zdrowego osobnika

Zasoby potasu u młodego, zdrowego osobnika wynoszą 45 mEq/kg wagi ciała. W ustroju osobnika o wadze 70 kg znajduje się około 3150 mEq, czyli 120 g potasu. Prawie cały potas ustroju znajduje się w płynie wewnątrzkomórkowym. Tylko 2% potasu przypada na płyn zewnątrzkomórkowy. W przeciwieństwie do sodu prawie cały potas jest wymienny.

Całkowity chlor ustroju wynosi 2310 mEq (82 g), czyli 33 mEq/kg wagi. 70°/» chloru znajduje się w płynie zewnątrzkomórkowym.

W pierwszych miesiącach życia, odpowiednio do przewagi płynu zewnątrz-komórkowego w tym okresie, zwiększony jest również zasób jego głównego kationu — sodu. Sód wymienny wynosi u niemowląt 73 — 55 mEq/kg wagi ciała, wobec 42 mEq/kg wagi ciała u osobnika dorosłego. U dziecka 2-letniego wartości sodu wymiennego są takie same, jak u osobników dorosłych. Podobnie do sodu zachowuje się główny anion płynu zewnątrzkomórkowego •— chlor, którego zasób zmniejsza się w ciągu pierwszych miesięcy życia. Całkowity chlor ustroju noworodka wynosi około 41 mEq/kg wagi ciała i osiąga wartości stwierdzane u dorosłych (33 mEq/kg) w ciągu kilku pierwszych miesięcy życia. Nie stwierdza się większych różnic między niemowlęciem a osobnikiem dorosłym w procentowej zawartości głównego kationu wewnątrzkomórkowego — potasu.