Anestezjologia i intensywna terapia

Anestezjologia to jedna z częściej wybieranych specjalizacji medycznych. Aby dostać się na jakąkolwiek specjalizację, należy najpierw przejść cały okres studiów, zdać egzamin państwowy i uzyskać tytuł lekarza ogólnego. Dopiero później można starać się o specjalizację z anestezjologii, która połączona jest z intensywną terapią. Przy każdej operacji niezbędna jest obecność anestezjologia, który najogólniej mówiąc, zajmuje się znieczuleniem. W anestezjologii wyróżnia się różne formy znieczulania. Jedną z nich jest znieczulenie wziewne – np. halotanem. Są również środki do znieczulania dożylnego takie jak ketamina czy ksylazyna. Podaje się także środki, które działają jako znieczulacze miejscowe. Tu można wyróżnić lignokainę, polokainę. Oczywiście środków znieczulających jest więcej. Nie chodzi tylko o znieczulenie, ale również o zniesienie bólu, które znosi się na różne sposoby – np. podając nieopioidowe leki przeciwbólowe. Praca anestezjologa jest niezwykle odpowiedzialna, bo nigdy do końca nie wiadomo, jak pacjent zareaguje na znieczulenie.