Dobre podejście do chorego

Lekarze mają oczywiście zawsze jeden wielki problem, który dotyczy ich podejścia do leczenia pacjentów. Wiadomo przecież, że nie można się zająć każdym chorym z osobna i maksymalnie się angażować emocjonalnie i muszą tutaj zachować pewien rodzaj zimnej krwi. Tylko wówczas przecież można skutecznie walczyć jak największą ilość pacjentów co jest przecież zagadnieniem w przychodni albo w szpitalu lub też w klinice najważniejszym. Zawsze, gdy się prowadzi potem statystyki podsumowujące skuteczność działania poszczególnej placówki w medycznej to wtedy liczby mają tutaj największe znaczenie i z nimi się nie dyskutuje. Na końcu np. osoby odpowiedzialne za podział środków pieniężnych na rozwój opieki zdrowotnej na terenie dawnego miasta będą się kierować właśnie statystykami i skutecznością. Dlatego też jest to tak trudny zawód i każdy lekarz musi się bardzo dobrze zastanowić czy chce być idealistą czy też praktykiem. Z pewnością najlepszy będzie tutaj złoty środek łączący podejście czysto użyteczne razem ze zwykłym ludzkim współczuciem.